focení s Richardem Nowakem pro DC DERMACOL 


Mua : Pavlina Křížová

Mua : Silvie Siegr

Mua : Lucie Gibodová
Mua : Tomáš VidaStylist: 
Stylist: Helena Plívová
Stylist: Alenka Šafratová

fotograf: Richard Nowak


backstage photo : Miloš Vatrt — v Cash Only Studios.